De ervaringen uit je schooltijd neem je je hele leven met je mee. Dat besefte ik opnieuw toen ik onlangs de school uit mijn eigen jeugd bezocht in de wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen. Juffrouw Kersjes uit de eerste klas gaf mij vertrouwen in mijzelf en een brede kijk op de wereld. Ik kreeg alle kansen om me te ontwikkelen op een manier die bij mij paste.

Wat is het waardevol om in het onderwijs te werken en net als juffrouw Kersjes verschil te kunnen maken in de levens van leerlingen en studenten. Soms door kleine aanmoedigingen of zetjes in de goede richting, soms door intensieve begeleiding. Altijd door echt te kijken naar de leerling of student en wat hij of zij nodig heeft. Het is een bijzonder vak, waar u trots op kunt zijn. Gelukkig zien we dit ook terug in De Staat van het Onderwijs van 2024. Het werkplezier in het onderwijs is hoog.

Dat is belangrijk, want er wordt nogal wat van u gevraagd. Veel scholen en instellingen in Nederland kampen met een schoolleider- en lerarentekort. En het niveau van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap is bij te veel leerlingen en studenten nog niet voldoende. Ook als het gaat om begeleiding van leraren valt er werk te verzetten. Toch zien we door het hele land ook talloze positieve voorbeelden. Die verdienen navolging en daarvoor zijn we allemaal aan zet.

Dit magazine biedt praktijkvoorbeelden, tips en suggesties om hiermee aan de slag te gaan. Lees bijvoorbeeld hoe op 2 scholen in het voortgezet onderwijs in IJmuiden en Drunen de extra ondersteuning in en buiten de klas is ingericht. Of hoe een basisschool in Heerlen omgaat met burgerschap op het schoolplein. Hopelijk inspireren deze verhalen u om binnen het team of bestuur het gesprek aan te gaan over wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo zetten we ons samen in voor de toekomst van alle 4 miljoen leerlingen en studenten in Nederland.

Ria Westendorp
Waarnemend inspecteur-generaal van het Onderwijs