Onderwijsbesturen worden steeds professioneler. Steeds vaker stellen ze de kwaliteit van het onderwijs voorop. Daarbij richten ze zich ook steeds nadrukkelijker op verdere verbetering van die kwaliteit. Als inspectie sluiten wij hier met onze activiteiten bij aan. De inzet: een brede kwaliteitscultuur in het onderwijs.

Aandacht voor doelmatige besteding van financiën.

De bestuurlijke ontwikkeling in het onderwijs neemt de laatste jaren een vlucht. Naast de focus op onderwijskwaliteit is er meer aandacht voor een doelmatige besteding van de financiën. Aspecten van cultuur en gedrag, leiderschap en handelen naar normen en waarden spelen een steeds grotere rol. Onderwijskwaliteit is meer dan een set van regels en afspraken, zo lijken besturen daarmee te bekrachtigen.

Op zoek naar verbeterpunten

De inspectie wil bijdragen aan deze ontwikkeling. We kijken vooral naar mogelijke verbeterpunten als het gaat om effectieve sturing op kwaliteit:

  • Waar gaat het goed?
  • Zijn er regionale verschillen, en zijn die te verklaren? En:
  • Waar kunnen wij als toezichthouder een stap terug doen?
Inspecteur op bezoek in de klas.
Effectieve sturing op kwaliteit: waar gaat het goed? Zijn er regionale verschillen?

Kwaliteitssturing in kaart brengen

Kwaliteitssturing kent vele facetten. Met een aantal onderzoeken proberen we de ontwikkeling van de kwaliteitssturing in kaart te brengen. Daar zijn we de afgelopen jaren al mee begonnen, en daar gaan we volgend jaar mee door.

Onderzoeken in 2017

  • het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs;

  • docentkwaliteit in het hoger onderwijs;

  • bestedingen, onder andere binnen samenwerkingsverbanden;

  • jaarverslagen in het funderend onderwijs;

  • intern toezicht.

Dit e-magazine is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.