Op 1 augustus 2017 start de inspectie met het vernieuwde toezicht. Wat gaat er veranderen? En waarom eigenlijk? Met welke vorm van toezicht krijgen besturen en scholen komend jaar te maken? Inspecteur-generaal Monique Vogelzang licht toe.

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang over het vernieuwde toezicht.

“Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau. Veruit de meeste scholen laten basiskwaliteit zien. Daarom is het tijd voor vernieuwing van toezicht. Ons vernieuwde toezicht gaat niet alleen uit van risico’s, maar ook van kansen. We willen stimuleren dat de kwaliteit op álle scholen verder verbetert. Dat doen we door naast het gesprek met scholen voortaan ook het gesprek met besturen aan te gaan. En door prestaties te waarderen en verbetermogelijkheden zichtbaar te maken.”

De inspectie legt in 2017 zo’n 360 vierjaarlijkse bezoeken af bij besturen en hun scholen/opleidingen. Daarbij bezoeken we in totaal ongeveer 2.000 scholen. Ongeveer 500 onderzoeken vinden plaats naar aanleiding van geconstateerde risico’s, de rest in het kader van het onderzoek bij het bestuur of van bijvoorbeeld een themaonderzoek.

Eigen verantwoordelijkheid

“De eigen verantwoordelijkheid van besturen en scholen én hun ambities vormen het uitgangspunt van ons vernieuwde toezicht. We hebben nieuwe onderzoekskaders ontwikkeld die daarbij aansluiten. Tijdens de vierjaarlijkse onderzoeken kijken we op het niveau van het bestuur naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Op het niveau van de scholen verifiëren we of het beeld dat het bestuur van de scholen heeft klopt in de praktijk. Dus in de school en in de klas. We sluiten daarbij aan op informatie die bestuur en scholen binnen de eigen organisatie gebruiken.”

Het maximale eruit halen

“Natuurlijk blijven we ondertussen de basiskwaliteit bewaken en waarborgen. Daar is de jaarlijkse risicoanalyse bijvoorbeeld voor bedoeld. Maar daarnaast willen we stimuleren dat besturen, samen met hun scholen en opleidingen, consequent werken aan kwaliteitsverbetering. Een verbetercultuur is essentieel om het maximale uit de leerling en de student te halen. Dáár gaat ons vernieuwde toezicht over.”

"De ambities van besturen en scholen is het uitgangspunt"

"We willen stimuleren dat álle scholen verder verbeteren"

Kern van het vernieuwde toezicht

  • Waarborgen van basiskwaliteit
  • Stimuleren tot beter
  • Eenduidig toezicht houden
  • Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur, aansluitend op ambities van besturen en scholen

De uitleg over het vernieuwde toezicht en hoe dat straks vorm krijgt, staat op de website van de inspectie.

Het maximale uit de leerling en student halen.

2017: oud of nieuw toezicht?

Formeel start de inspectie in het nieuwe schooljaar – 2017/2018 – met het vernieuwde toezicht en het bijbehorende nieuwe onderzoekskader. Een grote overgang, die we in het huidige schooljaar voorbereiden. Dat betekent dat alle inspecteurs worden geschoold en dat een deel van de besturen en scholen al eerder te maken krijgt met het nieuwe onderzoekskader. Hier voeren we de vierjarige onderzoeken uit die we vanaf schooljaar 2017/2018 overal gaan uitvoeren. Natuurlijk krijgen de besturen en scholen hier vooraf informatie over.

Dit e-magazine 2017 is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.