Welke gevolgen heeft flexibilisering van onderwijs en diplomering? Hoe blijft het niveau gehandhaafd? Daar doet de inspectie de komende jaren onderzoek naar.

Hoe is de kwaliteit van de diplomering van de verkorte opleidingen in het mbo?

Diplomering is een thema waar we ons altijd al mee bezighouden. De komende jaren besteden we daarbij extra aandacht aan de actuele trend van flexibilisering. Wordt het systeem van diplomering inderdaad flexibeler? Wat betekent dit voor de kwaliteit? Waar liggen kansen voor verbetering? In het mbo kijken we specifiek naar de diplomering van de verkorte opleidingen. In het hoger onderwijs richten we ons op de ontwikkeling van ‘een leven lang leren’ en bekijken we of er daarbij sprake is van meer maatwerk.

Welke ontwikkelingen zien we in ‘leven lang leren’? En biedt het hoger onderwijs meer maatwerk?

Overal maatwerk

Flexibilisering van het onderwijs zien we de laatste jaren in alle sectoren terug, niet alleen in het mbo en het hoger onderwijs. De overheid en het onderwijsveld zetten breed in op maatwerk, om iedereen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Leven lang leren

Het percentage volwassenen dat een opleiding of cursus volgt (voor werk of privé) ligt in Nederland hoger dan in de meeste andere Europese landen. In 2014 ging het om 18 procent van de volwassenen tussen de 25 en 65 jaar. Alleen in de Scandinavische landen en in Frankrijk ligt dit percentage hoger. Vooral hoogopgeleide mensen blijven hun leven lang leren.

Dit e-magazine is een korte presentatie op basis van het Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs.