Dit artikel hoort bij: Jaarwerkplan 1

200 JAAR

Rijksschooltoezicht

De Fransen richtten in 1801 het Rijksschooltoezicht in, de voorloper van de inspectie.

Naar boven

Koning Willem I

Het was koning Willem I die het 14 pagina’s tellende verslag in januari 1817 aanbood aan de Staten-Generaal. De Franse overheersing was net voorbij, Nederland stond op eigen benen en het was tijd om het onderwijs aan te pakken: “Diep vervallen was door het Fransch bestuur en den drang der tijden het openbaar onderwijs in de Nederlanden”, zo luidde de dramatische eerste zin. Daarbij liet men voor het gemak onvermeld dat het juist de Fransen waren geweest die een eerste onderwijswet hadden ontwikkeld. Daar plukken wij nu nog de vruchten van!

Naar boven

Expositie

Op 31 maart 2017 opent de inspectie in het Onderwijsmuseum in Dordrecht de expositie ‘200 jaar onderwijsverslag’. De expositie in het Onderwijsmuseum laat zien hoe het onderwijsverslag zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Er verschijnt ook een speciaal nummer van het tijdschrift Lessen, een uitgave van het Onderwijsmuseum.

Naar boven

Rapporten 20 jaar openbaar

De rapporten van de inspectie zijn pas sinds 1997 openbaar. Tot die tijd waren ze vertrouwelijk en werden ze dus niet gepubliceerd. In 1997 deed dagblad Trouw een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, en kreeg daarin gelijk. Tegenwoordig gebruiken ouders en leerlingen de rapporten bij de keuze van een school.

Naar boven

Eerste onderwijsverslag

In 2017 is het precies 200 jaar geleden dat het allereerste onderwijsverslag verscheen, over het schooljaar 1816.

Naar boven