Bijna iedereen kent de uitdrukking ‘tijdens de verbouwing blijft de winkel open'. Een beetje een sleetse uitdrukking misschien, want natuurlijk blijft de winkel open. Toch was het wel de uitdaging waar we in 2016 voor stonden. Aan de ene kant vernieuwden we ons toezicht, draaiden we pilots, evalueerden we, stelden we een nieuw onderzoekskader vast, gingen we proefdraaien en boden we onze mensen een stevig scholingstraject aan. Tegelijkertijd voerden we onze toezichttaak uit, deden we instellingsonderzoek en themaonderzoek en maakten we onder meer de Staat van het Onderwijs. We gaven, kortom, invulling aan effectief toezicht voor beter onderwijs, aan onze missie.

Het e-magazine kunt u onderaan de pagina downloaden als pdf.
Monique Vogelzang
Monique Vogelzang is inspecteur-generaal van het Onderwijs. Daarnaast heeft zij de portefeuilles voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Meer open dan ooit

En ja, de winkel bleef open. Sterker nog, de winkel was misschien wel meer open dan hij ooit is geweest. We hebben om te beginnen het onderwijs nauw betrokken bij de vernieuwing van ons toezicht. Dat deden we in panels, via veldconsultaties en internetconsultaties en ook langs de formele weg van het georganiseerde overleg met onderwijsorganisaties. Ook betrokken we het onderwijs in de contacten met de besturen en scholen die deelnamen aan de pilots. Dit leverde breed draagvlak op voor de vernieuwing van het toezicht.

Daarnaast hadden we grote impact met de Staat van het Onderwijs die we in april 2016 uitbrachten. Nummer 199 was het: in 2017 brengen we voor de tweehonderdste keer de Staat van het Onderwijs uit. Onze boodschap over kansenongelijkheid resoneert nog steeds. En dat niet alleen, op allerlei plekken zijn er initiatieven om de kansenongelijkheid te bespreken en te bestrijden. Initiatieven waar wij zo nodig graag onze bijdrage aan leveren.

Verder deden we in 2016 zo’n 2.950 onderzoeken en bezoeken bij besturen, scholen en opleidingen. We rapporteerden ook over een aantal actuele thema’s, altijd met het oogmerk om perspectief op kwaliteitsverbetering te bieden. Daarbij kozen we vaker dan voorheen voor de dialoog met de betrokkenen over de uitkomsten in plaats van dat we alleen een rapport uitbrachten. Meer dan voorheen zochten we ook via social media de dialoog met de mensen in het onderwijs.

Ik kijk dan ook met trots terug op 2016. We hebben laten zien een deskundige en gedreven organisatie te zijn die midden in de samenleving staat. Een organisatie die veel aankan en die de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen altijd vooropstelt. Een organisatie die daarin onpartijdig en onafhankelijk opereert. En dat is een groot goed. Voor ons misschien vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd iets om te koesteren en om met z’n allen goed te bewaken.

Midden in de samenleving

Ik kijk dan ook met trots terug op 2016. We hebben laten zien een deskundige en gedreven organisatie te zijn die midden in de samenleving staat. Een organisatie die veel aankan en die de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen altijd vooropstelt. Een organisatie die daarin onpartijdig en onafhankelijk opereert. En dat is een groot goed. Voor ons misschien vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd iets om te koesteren en om met z’n allen goed te bewaken.

We dragen bij aan een goed functionerend onderwijsstelsel, een systeem dat iedereen kansen biedt.

Voortdurende verbetering

We werken als inspectie in de eerste plaats voor de leerlingen en hun ouders. We dragen bij aan een goed functionerend onderwijsstelsel, een systeem dat iedereen kansen biedt. Dat willen we op een open manier doen, transparant, in dialoog met het veld. Daarbij blijven we natuurlijk scherp de basiskwaliteit bewaken. Maar vooral ook willen we aansluiten op de ambities van besturen en scholen en op de manier waarop de besturen en scholen willen laten zien hoe ze ervoor staan. Op die punten willen we vooral een stimulerende rol spelen, gericht op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit in Nederland.

Download het Jaarbeeld 2016 (pdf, 1,4mb)